ScorSer

Tabs và hợp âm: Tinh Lo

Bellamy Brothers. If I Said You Had A Beatiful Body Would You Hold It Against Me. Bellamy Brothers. If I Said You Had A Beatiful Body Would You Hold It Against Me.
Tabs và hợp âm
Hợp âm 
Advertizing
Butthole Surfers. Whatever I Had A Dream. Butthole Surfers. Whatever I Had A Dream.
Tabs và hợp âm
Tabs 
Crowbar. All I Had. Crowbar. All I Had.
Tabs và hợp âm
Tabs 
Mayday Parade. If You Wanted A Song Written About You All You Had To Do Was Ask. Mayday Parade. If You Wanted A Song Written About You All You Had To Do Was Ask.
Advertizing
Gary Allan. All I Had Going Is Gone. Gary Allan. All I Had Going Is Gone.
Tabs và hợp âm
Tabs 
Gary Allan. All I Had Going Is Gone. Gary Allan. All I Had Going Is Gone.
Tabs và hợp âm
Tabs cho đàn piano Hợp âm 
Bellamy Brothers. If I Said You Had A Beatiful Body Would You Hold It Against Me. Bellamy Brothers. If I Said You Had A Beatiful Body Would You Hold It Against Me.
Tabs và hợp âm
Hợp âm 
Advertizing
Bellamy Brothers. If I Said You Had A Beatiful Body Would You Hold It Against Me. Bellamy Brothers. If I Said You Had A Beatiful Body Would You Hold It Against Me.
Tabs và hợp âm
Hợp âm 
Bellamy Brothers. If I Said You Had A Beatiful Body Would You Hold It Against Me. Bellamy Brothers. If I Said You Had A Beatiful Body Would You Hold It Against Me.
Tabs và hợp âm
Hợp âm 
Bellamy Brothers. If I Said You Had A Beatiful Body Would You Hold It Against Me. Bellamy Brothers. If I Said You Had A Beatiful Body Would You Hold It Against Me.
Tabs và hợp âm
Hợp âm Tabs cho đàn piano 
Advertizing
Brad Paisley. Best Thing That I Had Goin The. Brad Paisley. Best Thing That I Had Goin The.
Tabs và hợp âm
Hợp âm 
Brad Paisley. Best Thing That I Had Goin The. Brad Paisley. Best Thing That I Had Goin The.
Tabs và hợp âm
Hợp âm 
Brad Paisley. Best Thing That I Had Goin The. Brad Paisley. Best Thing That I Had Goin The.
Tabs và hợp âm
Hợp âm 
Brad Paisley. Best Thing That I Had Goin The. Brad Paisley. Best Thing That I Had Goin The.
Tabs và hợp âm
Tabs 
Advertizing
Brad Paisley. Best Thing That I Had Goin The. Brad Paisley. Best Thing That I Had Goin The.
Tabs và hợp âm
Hợp âm 
Brad Paisley. Best Thing That I Had Goin The. Brad Paisley. Best Thing That I Had Goin The.
Tabs và hợp âm
Hợp âm 
Crowbar. All I Had. Crowbar. All I Had.
Tabs và hợp âm
Tabs 
Crowbar. All I Had. Crowbar. All I Had.
Tabs và hợp âm
Tabs 
Crowbar. All I Had. Crowbar. All I Had.
Tabs và hợp âm
Tabs 
Trở lại trước
1

Yêu cầu tương tự

Tinh Lo  Tinh Xa  Trinh Cong Son Nang Thuy Tinh 

Yêu cầu gần đây

Officially Missing You  Uncovered 
Tìm kiếm Nhạc sĩ Nhạc cụ Từ khóa Nghệ sĩ Danh mục