ScorSer

Tabs và hợp âm: Tinh Lo

Bellamy Brothers. If I Said You Had A Beatiful Body Would You Hold It Against Me. Bellamy Brothers. If I Said You Had A Beatiful Body Would You Hold It Against Me.
Tabs và hợp âm
Hợp âm 
Advertizing
Butthole Surfers. Whatever I Had A Dream. Butthole Surfers. Whatever I Had A Dream.
Tabs và hợp âm
Tabs 
Crowbar. All I Had. Crowbar. All I Had.
Tabs và hợp âm
Tabs 
Mayday Parade. If You Wanted A Song Written About You All You Had To Do Was Ask. Mayday Parade. If You Wanted A Song Written About You All You Had To Do Was Ask.
Advertizing
Gary Allan. All I Had Going Is Gone. Gary Allan. All I Had Going Is Gone.
Tabs và hợp âm
Tabs 
Gary Allan. All I Had Going Is Gone. Gary Allan. All I Had Going Is Gone.
Tabs và hợp âm
Tabs cho đàn piano Hợp âm 
Bellamy Brothers. If I Said You Had A Beatiful Body Would You Hold It Against Me. Bellamy Brothers. If I Said You Had A Beatiful Body Would You Hold It Against Me.
Tabs và hợp âm
Hợp âm 
Advertizing
Bellamy Brothers. If I Said You Had A Beatiful Body Would You Hold It Against Me. Bellamy Brothers. If I Said You Had A Beatiful Body Would You Hold It Against Me.
Tabs và hợp âm
Hợp âm 
Bellamy Brothers. If I Said You Had A Beatiful Body Would You Hold It Against Me. Bellamy Brothers. If I Said You Had A Beatiful Body Would You Hold It Against Me.
Tabs và hợp âm
Hợp âm 
Bellamy Brothers. If I Said You Had A Beatiful Body Would You Hold It Against Me. Bellamy Brothers. If I Said You Had A Beatiful Body Would You Hold It Against Me.
Tabs và hợp âm
Hợp âm Tabs cho đàn piano 
Advertizing
Brad Paisley. Best Thing That I Had Goin The. Brad Paisley. Best Thing That I Had Goin The.
Tabs và hợp âm
Hợp âm 
Brad Paisley. Best Thing That I Had Goin The. Brad Paisley. Best Thing That I Had Goin The.
Tabs và hợp âm
Hợp âm 
Brad Paisley. Best Thing That I Had Goin The. Brad Paisley. Best Thing That I Had Goin The.
Tabs và hợp âm
Hợp âm 
Brad Paisley. Best Thing That I Had Goin The. Brad Paisley. Best Thing That I Had Goin The.
Tabs và hợp âm
Tabs 
Advertizing
Brad Paisley. Best Thing That I Had Goin The. Brad Paisley. Best Thing That I Had Goin The.
Tabs và hợp âm
Hợp âm 
Brad Paisley. Best Thing That I Had Goin The. Brad Paisley. Best Thing That I Had Goin The.
Tabs và hợp âm
Hợp âm 
Crowbar. All I Had. Crowbar. All I Had.
Tabs và hợp âm
Tabs 
Crowbar. All I Had. Crowbar. All I Had.
Tabs và hợp âm
Tabs 
Crowbar. All I Had. Crowbar. All I Had.
Tabs và hợp âm
Tabs 
Trở lại trước
1

Yêu cầu tương tự

Tinh Lo  Tinh Xa  Trinh Cong Son Nang Thuy Tinh 
Tìm kiếm Nhạc sĩ Nhạc cụ Từ khóa Nghệ sĩ Danh mục