Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Lời bài hát: Michael Jackson. Michael Jackson: The Remix Suite. Ain't No Sunshine (Benny Blanco Remix).

Ain't no sunshine when she's gone
Ain't no sunshine when she's gone

When she's around me I just feel so good, so good
But right now she's gone

Ain't no sunshine when she's gone
Only darkness everyday
Ain't no sunshine when she's gone
And this house just ain't no home anytime she goes away

Ain't no sunshine when she's gone
Ain't no sunshine when she's gone

Ain't no sunshine when she's gone
Ain't no sunshine when she's gone