Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Nhạc nền

Bản dịch gốc

Mos Def feat. Pharoahe Monch & Nate Dogg. Oh no.

Bản dịch

Mos Def feat. Pharoahe Monch & Nate Dogg. Oh no.