Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Nhạc nền

Bản dịch gốc

Beanie Sigel. Mom praying.

Bản dịch

Beanie Sigel. Mom praying.