Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc $2.99

Bản dịch gốc

Ain't She Sweet. by The Beatles for guitar solo. lead sheet.

Bản dịch

Cô không phải là ngọt. bởi The Beatles cho guitar solo. tấm chì.