Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc $4.99

Bản dịch gốc

Dig It Sheet Music by The Beatles.

Bản dịch

Dig It Sheet Music by The Beatles.

Bản dịch gốc

Paul McCartney , George Harrison , John Lennon , Richard Starkey. The Beatles. Sony. ATV Music Publishing. English. 0-7935-1832-6. Solero. Guitar Tab. Vocal. Chords. Like a Rolling Stone I like a Rolling Stone Like the F. B. I. and the C. I. A..

Bản dịch

Paul McCartney, George Harrison, John Lennon, Richard Starkey. The Beatles. Sony. ATV Music Publishing. Anh. 0-7935-1832-6. Solero. Guitar Tab. Giọng hát. Hợp âm. Like a Rolling Stone I like a Rolling Stone Like the F. B. I. and the C. I. A..