Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc $5.50

Bản dịch gốc

Come Together by The Beatles. - Digital Sheet Music.

Bản dịch

Come Together của The Beatles. - Tờ Digital Music.

Bản dịch gốc

Piano. Vocal. Guitar. Voice. MN0053724_D5. Contains complete lyrics. Compatible. Come Together. The Beatles. A Minor. Musicnotes What's This. Musicnotes File. Instantly printable digital sheet music plus a PC-compatible interactive, downloadable sheet music file. Rated 2.5. 5 based on 2 customer reviews. "I was hoping that this version of Come Together would include the note-for-note solo that. continued. see all reviews. Here come old flattop, he come grooving up slowly, he got Joo Joo eyeball, he one holy roller, he got hair down to his knee. D Minor. Song. Moderately slow, with a double-time feeling. q 84. Pop. British Invasion. Hard Rock. Pop Rock. Album Rock. John Lennon. Paul McCartney. 1969. Sony. ATV Music Publishing. Rock Band. The Beatles - Abbey Road. The Beatles - 1967-1970. The Beatles - 1. Classic Hits - Big-Note Personality Series. View All.

Bản dịch

Kế hoạch. Giọng hát. Guitar. Giọng nói. MN0053724_D5. Có lời bài hát hoàn chỉnh. Tương hợp. Come Together. The Beatles. A Minor. Musicnotes gì này. Musicnotes file. Bản nhạc kỹ thuật số ngay lập tức có thể in cộng với một tương tác, file nhạc tương thích PC tờ tải. Xếp hạng 2,5. 5 dựa trên 2 đánh giá của khách. "Tôi đã hy vọng rằng phiên bản này Come Together sẽ bao gồm solo ghi-cho-note đó. tiếp tục. xem tất cả các ý kiến. Ở đây đến flattop tuổi, ông đến rãnh lên từ từ, ông đã Joo Joo nhãn cầu, ông một con lăn thánh, ông đã xuống tóc để đầu gối của mình. D Minor. Bài hát. Vừa chậm, với một cảm giác đôi thời gian. q 84. Pop. British Invasion. Hard Rock. Pop Rock. Album rock. John Lennon. Paul McCartney. 1969. Sony. ATV Music Publishing. Rock Band. The Beatles - Abbey Road. The Beatles - 1967-1970. The Beatles - 1. Cổ điển Hits - Big-Note Personality series. Xem tất cả.