Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc $4.99

Bản dịch gốc

You Can't Do That Sheet Music by The Beatles.

Bản dịch

Bạn không thể làm việc đó như âm nhạc của Tờ The Beatles.

Bản dịch gốc

Paul McCartney , John Lennon. The Beatles. Sony. ATV Music Publishing. English. 0-7935-1832-6. Solero. Guitar Tab. Vocal. Chords. I got something to say that might cause you pain if I catch you talking to that boy again I'm gonna let you down.

Bản dịch

Paul McCartney, John Lennon. The Beatles. Sony. ATV Music Publishing. Anh. 0-7935-1832-6. Solero. Guitar Tab. Giọng hát. Hợp âm. I got something to say that might cause you pain if I catch you talking to that boy again I'm gonna let you down.