Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc $4.99

Bản dịch gốc

Devil in Her Heart Sheet Music by The Beatles. Richard B. Drapkin. The Beatles. Hal Leonard. English. 0-7935-1832-6. Solero. Guitar Tab. Vocal. Chords. She's got a devil in her heart but her eyes they tantilize.

Bản dịch

Devil in Her Heart Sheet Music by The Beatles. Richard B. Drapkin. The Beatles. Hal Leonard. Anh. 0-7935-1832-6. Solero. Guitar Tab. Giọng hát. Hợp âm. She's got a devil in her heart but her eyes they tantilize.