Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc $4.99

Bản dịch gốc

Slow Down Sheet Music by The Beatles.

Bản dịch

Slow Down Tờ nhạc của The Beatles.

Bản dịch gốc

Larry Williams. The Beatles. Sony. ATV Music Publishing. English. 0-7935-1832-6. Solero. Guitar Tab. Vocal. Chords. Well, come on, pretty baby, won't you walk with me. Come on, pretty baby won't you talk with me.

Bản dịch

Larry Williams. The Beatles. Sony. ATV Music Publishing. Anh. 0-7935-1832-6. Solero. Guitar Tab. Giọng hát. Hợp âm. Well, come on, pretty baby, won't you walk with me. Come on, pretty baby won't you talk with me.