Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc $14.13

Bản dịch gốc

The Joy Of Flute And Guitar. Sheet Music. Guitar. GTR.

Bản dịch

The Joy Of Flute Và Guitar. Tờ nhạc. Guitar. GTR.

Bản dịch gốc

The Joy of Flute and Guitar collection is geared for the flute and six string guitarist to enhance the repertoire for this combination for students and professional performers in ensemble. The works include. Greensleeves. Anonymous 16th c. Mozart’s Spring Etude in Bb Major. Fernando Sor and Janet Marlow. Minuet and Dance of the Blessed Spirits. Christoph Gluck. Sonata in F Major. Georg Philipp Telemann. Sonata in C Major BMV 1033. Johann Sebastian Bach. Berceuse Op. 16. Gabriel Faure.

Bản dịch

The Joy of Flute và Guitar bộ sưu tập là hướng cho sáo và sáu chuỗi guitar để tăng cường các tiết mục cho sự kết hợp này cho sinh viên và người biểu diễn chuyên nghiệp trong quần. Các công trình bao gồm. Greensleeves. Anonymous 16 c. Mozart’s Spring Etude in Bb Major. Fernando Sor và Janet Marlow. Minuet và Dance of the Spirits Thánh. Christoph Gluck. Sonata trong F Major. Georg Philipp Telemann. Sonata in C Major BMV 1033. Johann Sebastian Bach. Berceuse Op. 16. Gabriel Faure.