Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc $3.08

Bản dịch gốc

Kevin Costley. Lost Star. Sheet Music. Piano Solo. PF. Kevin Costley. Features simple hand crossings and legato pedaling.

Bản dịch

Kevin Costley. Mất sao. Tờ nhạc. Piano Solo. PF. Kevin Costley. Điểm giao cắt tay đơn giản và legato đạp.