Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc $4.95

Bản dịch gốc

Escape Sheet Music by Rupert Holmes.

Bản dịch

Escape Sheet Music by Rupert Holmes.

Bản dịch gốc

Richard Bradley. Rupert Holmes. Alfred Publishing Co.. 3-4. 0-7579-9394-X.. Easy Piano. Solero. I was tired of my lady. we'd been together too long, like a wornout recording of a favorite song. English.

Bản dịch

Richard Bradley. Rupert Holmes. Alfred Publishing Co.. 3-4. 0-7579-9394-X.. Dễ dàng Piano. Solero. Tôi đã quá mệt mỏi của người phụ nữ của tôi. chúng tôi đã ở bên nhau quá lâu, như một ghi wornout của một bài hát yêu thích. Anh.