Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc $2.99

Bản dịch gốc

Escape. The Piña Colada Song. Sheet Music by Rupert Holmes. Rupert Holmes. WB Music Corp. Lead Sheet. Solero.

Bản dịch

Thoát. Các Pina Colada Sông. Tờ nhạc bởi Rupert Holmes. Rupert Holmes. WB nhạc Corp. Bảng dẫn đầu. Solero.