Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc $4.99

Bản dịch gốc

Strawberry Fields Forever Sheet Music by The Beatles. Paul McCartney , John Lennon. The Beatles. Sony. ATV Music Publishing. English. Solero. Piano. Vocal. Chords. Let me take you down 'cause I'm going to Strawberry Fields.

Bản dịch

Strawberry Fields Forever Tờ nhạc của The Beatles. Paul McCartney, John Lennon. The Beatles. Sony. ATV Music Publishing. Anh. Solero. Kế hoạch. Giọng hát. Hợp âm. Let me take you down 'cause I'm going to Strawberry Fields.