Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc $4.99

Bản dịch gốc

Alabama Sheet Music by Neil Young. Neil Young. Hal Leonard. English. Solero. Piano. Vocal. Chords. Oh, Alabama. the devil fools with the best laid plans Don't it take you down home What are you doing Alabama.

Bản dịch

Alabama Sheet Music by Neil Young. Neil Young. Hal Leonard. Anh. Solero. Kế hoạch. Giọng hát. Hợp âm. Oh, Alabama. the devil fools with the best laid plans Don't it take you down home What are you doing Alabama.
Yêu cầu gần đây