Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc $4.95

Bản dịch gốc

Anything Goes Sheet Music by Frank Sinatra.

Bản dịch

Bất cứ điều gì Goes Tờ nhạc của Frank Sinatra.

Bản dịch gốc

Cole Porter. Anything Goes , De-Lovely. Frank Sinatra , Ethel Merman. Alfred Publishing Co.. Piano. Vocal. Solero. Times have changed and we've often rewound the clock In olden days a glimpse of stocking was looked on as something shocking. English. 1934.

Bản dịch

Cole Porter. Bất cứ điều gì Goes, De-Lovely. Frank Sinatra, Ethel Merman. Alfred Publishing Co.. Kế hoạch. Giọng hát. Solero. Times have changed and we've often rewound the clock In olden days a glimpse of stocking was looked on as something shocking. Anh. 1934.
Yêu cầu gần đây