Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc

Bản dịch gốc

CAN YOU FEEL THE LOVE TONIGHT. Voice. Trumpet. French Horn. Trombone.

Bản dịch

BẠN CÓ THỂ cảm thấy tình yêu Tonight. Giọng nói. Trumpet. Horn Pháp. Loại kèn hai ống.