Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc

Bản dịch gốc

Canon in D by Pachelbel. Piano. Guitar.

Bản dịch

Canon in D by Pachelbel. Kế hoạch. Guitar.