Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc

Bản dịch gốc

Gypsy's Sorrow in G Phrygian-dominant. Triple turn around. Guitar.

Bản dịch

Gypsy's Sorrow in G Phrygian-dominant. Triple turn around. Guitar.
Yêu cầu gần đây