Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc

Bản dịch gốc

Your love without my. Piano. Guitar. Strings. Cello. Bass. Percussion.

Bản dịch

Your love without my. Kế hoạch. Guitar. Dây. Hồ cầm. Bass. Bộ gõ.