Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc

Bản dịch gốc

Kiss The Rain - Yiruma. Violin. Strings.

Bản dịch

Kiss The Rain - Yiruma. Violin. Dây.