Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc

Bản dịch gốc

Can You Feel The Love Tonight. Flute Duet. Flute.

Bản dịch

Bạn có thể cảm nhận The Love Tonight. Sáo Duet. Sáo.