Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc

Bản dịch gốc

Kiss the Rain - YIRUMA. Piano.

Bản dịch

Kiss the Rain - YIRUMA. Kế hoạch.