Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc

Bản dịch gốc

Can You Feel the Love Tonight. Trombone. Tenor Saxophone. French Horn. Bass.

Bản dịch

Can You Feel the Love Tonight. Loại kèn hai ống. Kỳ hạn Saxophone. Horn Pháp. Bass.