Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc

Bản dịch gốc

Turkish march mozart for Brass quintet G minor. Trumpet. Trombone. Tuba.

Bản dịch

Turkish march mozart for Brass quintet G minor. Trumpet. Loại kèn hai ống. Một thứ kèn.