Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc

Bản dịch gốc

All My Love. Flute. Guitar. Brass Ensemble. Strings. Percussion.

Bản dịch

All My Love. Sáo. Guitar. Brass Ensemble. Dây. Bộ gõ.