Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc

Bản dịch gốc

Miss Jackson- Panic. at the Disco. Flute. Clarinet. Alto Saxophone. Tenor Saxophone. Trumpet. French Horn. Trombone. Tuba. Percussion.

Bản dịch

Miss Jackson- Panic. ở Disco. Sáo. Một thứ kèn. Alto Saxophone. Kỳ hạn Saxophone. Trumpet. Horn Pháp. Loại kèn hai ống. Một thứ kèn. Bộ gõ.
Yêu cầu gần đây