Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc

Bản dịch gốc

Una Limosnita por Amor de Dios. El Ultimo Tremolo. Барриос Агустин. гитара.

Bản dịch

Una Limosnita por Amor de Dios. El Ultimo Tremolo. Agustin Barrios. đàn guitar.