Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc

Bản dịch gốc

Lament in Tremolo Form. Алмейда Антонио де. гитара.

Bản dịch

Lament in Tremolo Form. Antonio de Almeida. đàn guitar.