Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc

Bản dịch gốc

Trillo–Tremolo. Терзи Бенвенуто. гитара.

Bản dịch

Trillo–Tremolo. Benvenuto Terzi. đàn guitar.