Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc

Bản dịch gốc

One For My Baby. Frank Sinatra. Фрэнк Синатра.

Bản dịch

Một cho bé của tôi. Frank Sinatra. Frank Sinatra.