Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc

Bản dịch gốc

Singing in the Rain. Frank Sinatra. Фрэнк Синатра.

Bản dịch

Singing in the Rain. Frank Sinatra. Frank Sinatra.