Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc

Bản dịch gốc

Ноты The Beatles - Michelle. Версия 2. The Beatles. Фортепиано.

Bản dịch

Ноты The Beatles - Michelle. Phiên bản 2. The Beatles. Dương cầm.