Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc

Bản dịch gốc

Ноты Bill Withers. Will Smith - Just the two of us. piano solo. Фортепиано.

Bản dịch

Ghi chú Bill Withers. Will Smith - Chỉ cần hai chúng tôi. piano solo. Dương cầm.
Yêu cầu gần đây