Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc

Bản dịch gốc

Tárrega, Francisco. Sueño. tremolo piece. Tárrega, Francisco. Guitar solo. standard notation. Thorlaksson, Eythor. Main sheet music.

Bản dịch

Tárrega, Francisco. Mơ. tremolo piece. Tárrega, Francisco. Solo guitar. ký hiệu chuẩn. Thorlaksson, Eythor. Sheet nhạc chính.