Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc

Bản dịch gốc

Gitlitz, Paul. Story of My Life. Rhythm. Jig. Gitlitz, Paul. Fiddle tune. Violin, Mandolin, Flute, Guitar, Banjo. Main sheet music.

Bản dịch

Gitlitz, Paul. Câu chuyện của cuộc sống của tôi. Rhythm. Jig. Gitlitz, Paul. Chỉnh Fiddle. Violin, Mandolin, Flute, Guitar, Banjo. Sheet nhạc chính.