Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc

Bản dịch gốc

Schubert, Franz Peter. Ave Maria. Schubert, Franz Peter. Guitar solo. standard notation. Torrisi, Giuseppe. Main sheet music.

Bản dịch

Schubert, Franz Peter. Ave Maria. Schubert, Franz Peter. Solo guitar. ký hiệu chuẩn. Torrisi, Giuseppe. Sheet nhạc chính.