Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc

Bản dịch gốc

Sor, Fernando. Romance. whit Tremolo. Sor, Fernando. Guitar solo. notes and tabs. Torrisi, Giuseppe. Main sheet music.

Bản dịch

Sor, Fernando. Lãng mạn. whit Tremolo. Sor, Fernando. Solo guitar. ghi chú và các tab. Torrisi, Giuseppe. Sheet nhạc chính.