Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc

Bản dịch gốc

Sor, Fernando. Jeux Interdits. avec Tremolo. Sor, Fernando. Guitar solo. standard notation. Torrisi, Giuseppe. Main sheet music.

Bản dịch

Sor, Fernando. Trò chơi cấm. avec Tremolo. Sor, Fernando. Solo guitar. ký hiệu chuẩn. Torrisi, Giuseppe. Sheet nhạc chính.