Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc

Bản dịch gốc

Abreu, Zequinha. Tico-Tico no Fubá. Abreu, Zequinha. Clarinet in Bb solo. Tico-Tico no Fubá.

Bản dịch

Abreu, Zequinha. Tico Tico-không Fubá. Abreu, Zequinha. Clarinet trong Bb solo của. Tico Tico-không Fubá.