Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc

Bản dịch gốc

Brahms, Johannes. String Sextet No.1. piano 4 mains. Op.18. Brahms, Johannes. 1 Piano, 4 Hands. duet. Brahms, Johannes. Complete Score. First edition.

Bản dịch

Brahms, Johannes. Chuỗi Sextet số 1. piano 4 mains. Op.18. Brahms, Johannes. 1 Piano, 4 Hands. song ca. Brahms, Johannes. Toàn bộ số. Ấn bản đầu tiên.