Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc

Bản dịch gốc

Lang, C. S.. Tuba Tune. Short Jig Originally For Organ. Lang, C. S.. Brass Quintet. 2 Trumpets, 1 Horn, 1 Trombone, 1 Tuba. Lichtmann, Jay. Main sheet music.

Bản dịch

Lang, C. S.. Tuba Tune. Short Jig Originally For Organ. Lang, C. S.. Đồng Quintet. 2 Trumpets, 1 Horn, 1 Trombone, Tuba 1. Lichtmann, Jay. Sheet nhạc chính.