Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc

Bản dịch gốc

Lemmens, Jacques-Nicolas. Fanfare. Fanfare Originally For Organ. Lemmens, Jacques-Nicolas. Brass Quintet. 2 Trumpets, 1 Horn, 1 Trombone, 1 Tuba. Lichtmann, Jay. Main sheet music.

Bản dịch

Lemmens, Jacques-Nicolas. Một hồi kèn. Fanfare Originally For Organ. Lemmens, Jacques-Nicolas. Đồng Quintet. 2 Trumpets, 1 Horn, 1 Trombone, Tuba 1. Lichtmann, Jay. Sheet nhạc chính.