Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc

Bản dịch gốc

The Boogie Shuffle Solo in E. Tonic and Dominant Drone Notes. John Force. Voice guitar.

Bản dịch

The Boogie Shuffle Solo in E. Tonic and Dominant Drone Notes. John Force. Cây đàn guitar bằng giọng nói.