Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc

Bản dịch gốc

Pachelbel, Johann. Canon in D Major - Pachelbel's Canon. Variations on a Ground Bass. Pachelbel, Johann. Recorder. S. or T. , piano. or organ. Dewagtere, Bernard. Main sheet music. Soprano recorder score. Piano score.

Bản dịch

Pachelbel, Johann. Canon in D Major - Canon cung Rê trưởng. Các biến thể trên mặt đất Bass. Pachelbel, Johann. Ghi âm. S. hay T. , piano. hoặc cơ quan. Dewagtere, Bernard. Sheet nhạc chính. Điểm ghi Soprano. Piano score.