Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc

Bản dịch gốc

Schubert, Franz Peter. Ave Maria. Schubert, Franz Peter. Vibraphone or xylophone or marimba, piano and. or guitar or organ. Dewagtere, Bernard. Main sheet music.

Bản dịch

Schubert, Franz Peter. Ave Maria. Schubert, Franz Peter. Vibraphone hoặc xylophone hoặc mộc cầm, piano và. hoặc guitar hay organ. Dewagtere, Bernard. Sheet nhạc chính.