Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc

Bản dịch gốc

The Donkey for Wind Quintet & Organ. Philip Thicknes. Wind quintet. Bassoon. Clarinet in Bb. Cor Anglais. Flute. Horn in F. Organ.

Bản dịch

The Donkey for Wind Quintet & Organ. Philip thicknes. Gió ngũ tấu. Kèn giọng trầm. Clarinet trong Bb. Cor Anglais. Sáo. Sừng trong F. Cơ quan.