Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc

Bản dịch gốc

Pachelbel, Johann. Canon en Ré Majeur. Notes & Tablatures. Pachelbel, Johann. 2 Guitars. Duet. Main sheet music.

Bản dịch

Pachelbel, Johann. Canon in D Major. Notes & Tablatures. Pachelbel, Johann. 2 Guitars. Song ca. Sheet nhạc chính.