Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc

Bản dịch gốc

Pachelbel, Johann. Canon in D Major - Pachelbel's Canon. Variations on a Ground Bass. Pachelbel, Johann. Flugelhorn, Piano. Dewagtere, Bernard. Main sheet music. Bugle score. Piano score in Bb.

Bản dịch

Pachelbel, Johann. Canon in D Major - Canon cung Rê trưởng. Các biến thể trên mặt đất Bass. Pachelbel, Johann. Flugelhorn, Piano. Dewagtere, Bernard. Sheet nhạc chính. Điểm Bugle. Piano score in Bb.